Nieuws (uit externe bronnen)

D66 gooit balletje op over verlenging termijn stopzetten opbouw PEB

AccountantWeek - 23 jun 2017 - 16:00
Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 heeft vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financin over uitstel

Overduidelijke onevenredigheid bij verhuurderheffing volgens hof: strijd met gelijkheidsbeginsel

TaxLive - 22 jun 2017 - 11:03
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Den Haag oordeelt dat er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor de ongelijke behandeling van verhuurders/mede-eigenaren en verhuurders/enig-eigenaren bij de verhuurderheffing. Volgens het hof is er namelijk sprake van een overduidelijke onevenredigheid, en strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Ministerie bevestigt uitstel UBO-register

AccountantWeek - 22 jun 2017 - 07:48
Zoals vorige week voorspeld in AccountantWeek loopt de invoering van het UBO-register (rijkenregister) vertraging op. Dit is nu bevestigd door het minist

Herziening op kostbare diensten: goed koopmansgebruik in de btw

TaxLive - 21 jun 2017 - 15:38
Het plan om de btw-herzieningsregeling uit te breiden naar zogenoemde kostbare diensten is passend binnen de huidige btw-systematiek. Marco Gomes Vale Viga spreekt van een in de basis goede regeling die goed past bij de ruggengraat van de btw; het recht op aftrek van voorbelasting. Tegelijkertijd levert de voorgestelde regeling, gezien de nieuwigheid, de nodige vragen op, introduceert Financiën ‘goed koopmansgebruik' in de btw en dient de praktijk nu al te starten met het in kaart brengen van het btw-verleden. Zeker wanneer niet (alsnog) wordt voorzien in een overgangsregeling.

Vermogensrendementsheffing 2015 niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

AccountantWeek - 21 jun 2017 - 14:06
Rechtbank Noord-Holland heeft geconcludeerd dat de vermogensrendementsheffing ook in 2015 niet leidt tot schending van artikel 1 Eerste Protocol bij het EV

Zonder overlegging facturen geen recht op aftrek btw-voorbelasting

TaxLive - 21 jun 2017 - 13:50
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij recht heeft op aftrek van de voorbelasting. X heeft namelijk geen facturen overgelegd waaruit blijkt dat voorbelasting aan hem in rekening is gebracht tot de bedragen die door hem in aftrek zijn gebracht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Belastingdienst controleert minder dan gepland

AccountantWeek - 21 jun 2017 - 13:02
De afgelopen vier jaar legde de Belastingdienst bijna 1 miljard euro minder belastingcorrecties op dan voorzien. De extra controles die de fiscus sinds 201

Triodos: Minder spaargeld

Telegraaf - geld - 20 jun 2017 - 17:53

Triodos Bank heeft aan den lijve ondervonden wat spaarders doen als de rente naar nul gaat. De bank zag in april en mei de toestroom van spaargeld halveren, en de uitstroom iets groter worden. Daardoor kromp het totale spaartegoed dat Triodos beheert.

Ecofin niet eens over btw-verleggingsregeling

AccountantWeek - 20 jun 2017 - 16:00
Tijdens de Ecofin op 16 juni heeft een korte discussie plaatsgevonden over het voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling

Ondernemerswinst terecht aan echtgenote toegerekend

AccountantWeek - 20 jun 2017 - 12:11
Omdat haar echtgenoot vanwege zijn vorige baan aan een concurrentiebeding was gebonden heeft een vrouw als eigenaar van een eenmanszaak vermeld gestaan in

Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen

TaxLive - 20 jun 2017 - 12:07
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X inkomensafhankelijke Zvw-premies over zijn Duitse pensioen verschuldigd is omdat hij in Nederland verzekerd is voor de AWBZ.

A-G: Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw

AccountantWeek - 19 jun 2017 - 12:55
Advocaat-generaal Niessen heeft geconcludeerd dat het in de heffing betrekken bij een conserverende aanslag van een lijfrenteaanspraak niet en een pensioen

'Belastingontwijking nu goed in beeld'

AccountantWeek - 19 jun 2017 - 09:19
De mini-enqute naar belastingontwijking heeft goed in beeld gebracht wat er misgaat en waar verbetering nodig is. Voorzitter Henk Nijboer (PvdA) van de pa

Crisisheffing niet in strijd met systeem Wet LB 1964

TaxLive - 19 jun 2017 - 07:53
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de crisisheffing niet in strijd is met art. 1 en het systeem van de Wet LB 1964. Ook is er geen strijd met art. 1 EP EVRM en het discriminatieverbod. De rechtbank verwijst daarbij naar de arresten van de Hoge Raad van 29 januari 2016.

VNO-NCW: Stijging koopkracht snel te bereiken met lagere belastingen

TaxLive - 16 jun 2017 - 13:10
De nieuwe, nog te vormen regering moet komend jaar al met een flinke lastenverlichting komen. Alleen op die manier kan de koopdracht van werkend Nederland een stevige impuls krijgen. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vrijdag in De Telegraaf. Terwijl de loonkosten voor werkgevers al hard oplopen, merken werknemers daar vaak weinig van. De belastingen moeten omlaag, zegt De Boer. ‘Het effect van loonstijgingen wordt nu teniet gedaan door de veel te hoge belastingen.'

Verlaagd btw-tarief parkeergelegenheid dierentuin

AccountantWeek - 16 jun 2017 - 12:36
Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat het verstrekken van parkeergelegenheid bij een dierentuin is aan te merken als een bijkomende dienst bij het verlen

'Belastingheffing inbreuk op eigendomsrecht'

AccountantWeek - 16 jun 2017 - 11:19
Door belasting te heffen maakt de overheid inbreuk op het eigendomsrecht van burgers. Dat de Staat van dat belastinggeld cadeautjes geeft aan de bevolkin

Uitfasering pensioen in eigen beheer: nog 14 dagen voor de 1e stappen

Belastingdienst (ondernemers) - 15 jun 2017 - 15:45
U hebt nog tot 1 juli 2017 voor de 1e stappen in verband met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Oplichters doen zich voor als medewerkers Belastingdienst

AccountantWeek - 15 jun 2017 - 13:33
Vandaag heeft de FIOD heeft twee verdachten aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting, witwassen, afpersing en bedreiging.

Goedkeuring voor slechts 20 procent zzp-modelovereenkomsten

TaxLive - 15 jun 2017 - 12:54
De zelf samengestelde, nieuwe modelovereenkomsten waarmee zzp'ers aan de slag kunnen bij opdrachtgevers, wordt door de Belastingdienst vaker afgekeurd dan goedgekeurd, meldt Trouw.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)