Nieuws (uit externe bronnen)

Boete voor dga omdat bv geen suppletie aangiften indiende

AccountantWeek - 20 okt 2017 - 12:50
De fiscus heeft terecht een boete opgelegd aan een dga, omdat zij als feitelijk leidinggevende van de bv niet uit eigener beweging, op het moment van const

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2018

TaxLive - 19 okt 2017 - 13:11
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018.

Verhuurder maakt individuele buitensporige last bij verhuurderheffing niet aannemelijk

TaxLive - 18 okt 2017 - 09:37
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Den Haag oordeelt dat de verhuurderheffing niet in strijd is met art. 1 EP EVRM. Volgens het hof is er namelijk geen sprake van een individuele buitensporige last.

Onduidelijkheid over belastingheffing vastgoedfondsen

TaxLive - 18 okt 2017 - 09:30
In het regeerakkoord staat dat directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen niet meer zijn toegestaan in verband met het afschaffen van de dividendbelasting. Hieruit valt afleiden dat vastgoedfondsen niet meer rechtstreeks in Nederlands vastgoed mogen beleggen en als gewoon bedrijf, met een normaal belastingtarief, verder zouden moeten gaan.

Lijfrente in het regeerakkoord

TaxLive - 18 okt 2017 - 09:02
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten.

Compensatie voor zelfstandigen met kind

TaxLive - 17 okt 2017 - 15:53
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

ZZP Nederland: achterban keurt opdrachtgeververklaring regeerakkoord af

AccountantWeek - 17 okt 2017 - 11:20
Zzpers zijn blij met de afschaffing van de wet DBA, maar hebben geen vertrouwen in de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat in het regeerakkoord w

Geen onzakelijke lening; afwaardering ten onrechte gecorrigeerd

AccountantWeek - 16 okt 2017 - 11:37
De lening die een dga aan een holding heeft verstrekt was niet onzakelijk. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep geoordeeld.

AFM: Hou tijdig rekening met nieuwe leennormen hypotheek

AccountantWeek - 16 okt 2017 - 11:23
Per 1 januari 2018 wijzigen de leennormen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt 100%. Ook veranderen de inkomensnormen. Dez

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

AccountantWeek - 16 okt 2017 - 08:58
Er zijn 5,4 miljoen werkenden waarvan het hoogste belastingtarief volgens het nieuwe regeerakkoord onder Rutte III omlaag zal gaan. Het gaat om 570.000 per

Box 3-heffing in 2014 en 2015 niet in strijd met art. 1 EP EVRM

TaxLive - 16 okt 2017 - 07:02
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de box 3-heffing in de jaren 2014 en 2015 niet in strijd is met art. 1 EP EVRM. De rechtbank verwijst daarbij naar haar uitspraak inzake het jaar 2013.

V&A afkoop PEB en uitgestelde uitbetaling afkoopsom

AccountantWeek - 13 okt 2017 - 15:31
Een afspraak inzake een uitgestelde betaling van de netto afkoopsom van het pensioen in eigen beheer heeft niet tot gevolg dat de BV de ter zake van de afk

Rutte verdedigt verhoging btw

TaxLive - 13 okt 2017 - 12:53
VVD-leider Mark Rutte heeft de geplande verhoging van de btw op boodschappen verdedigd. Volgens hem staat tegenover deze stijging een daling van andere lasten, waardoor je uiteindelijk ,,meer overhoudt in je portemonnee''.

Kabinet wil nieuwe auto's in 2030 emissieloos

TaxLive - 13 okt 2017 - 12:49
Alle nieuwe auto's moeten uiterlijk in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Dat is het streven van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het verdwijnen van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van emissieloze auto's wordt aan deze ambitie aangepast.

DGA kind van de rekening in nieuwe kabinetsplannen

TaxLive - 12 okt 2017 - 15:59
Gisteren betoogde ik op deze plaats dat de verhoging van het ab-tarief naar 28,5% die het kabinet voor dga's in petto heeft, volstrekt onnodig is. Door de verlaging van het algemene IB-tarief in box 1 naar 49,5% blijft het evenwicht tussen de IB-ondernemer en de VPB-ondernemer namelijk globaal net zo gelijk als nu. Kijkt men met een dga-bril naar de andere voorgenomen fiscale maatregelen in het regeerakkoord, dan is er nog veel meer aan de hand. En kan de conclusie geen andere zijn dan dat de dga het kind van de rekening is geworden.

Regeerakkoord als smoes in phishingmail

Fraudehelpdesk - 12 okt 2017 - 08:34

In een valse e-mail van ‘ABN Amro’ beginnen de afzenders over het nieuwe regeerakkoord. Laat u niet foppen: het is gewoon een vervelende phishingmail.

Veel ontvangers van de e-mail zien hun eigen naam in de aanhef staan. Dat geeft wellicht een betrouwbare indruk. Toch zijn de afzenders slechts uit op uw persoonsgegevens. Die willen ze in handen krijgen door klanten van ABN-Amro een nieuwe bankpas aan te laten vragen. Het aloude smoesje dus.

Bekijk een voorbeeld van de e-mail (klik voor een grotere weergave):

Niet goed weergegeven? Klik hier voor de volledige afbeelding

Advies
Negeer deze e-mail. Het bericht is niet door uw bank verstuurd en slechts afkomstig van criminelen.

Hoe voorkom ik dat ik de dupe word van phishing?

The post Regeerakkoord als smoes in phishingmail appeared first on Fraudehelpdesk.

Kabinet slaat plank mis met verhoging ab-tarief

TaxLive - 11 okt 2017 - 15:01
Op 10 oktober jl. heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord gepubliceerd. Tegen de verwachting in bevat het regeerakkoord de nodige fiscale maatregelen. Veel van die maatregelen waren al uitgelekt via de dagbladpers, maar veel maatregelen ook nog niet. Daar zitten ook enkele brisante bij. Een daarvan is wat mij betreft de verhoging van het ab-tarief in box 2 van thans 25% naar 28,5% in 2021. Dat is een maatregel die naar mijn mening onnodig is en zo snel mogelijk weer van tafel moet. Hij is ook gebaseerd op een misverstand. Ik leg dit uit.

Regeerakkoord: Maatregelen rond de eigen woning

TaxLive - 11 okt 2017 - 14:51
Dinsdag 10 oktober 2017 heeft het nieuwe kabinet plannen bekend gemaakt rond de eigen woning.

Bond voor Belastingbetalers blij met aanpassing spaartaks

AccountantWeek - 11 okt 2017 - 14:07
In een reactie op het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord stelt de Bond voor Belastingbetalers dat de aangekondigde aanpassing van de spaartaks vooral voo

Onterechte uitnodiging voor de aangifte VpB

AccountantWeek - 11 okt 2017 - 10:47
De Belastingdienst heeft een onbekend aantal ondernemers tussen 7 en 10 oktober ten onrechte uitgenodigd voor het doen van aangifte vennootschapsbelasting.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)