Nieuws (uit externe bronnen)

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen

TaxLive - 18 aug 2017 - 11:48
In deze handreiking geeft de Belastingdienst weer hoe er moet worden omgegaan met bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer als een gedeelte van het pensioen is verzekerd door middel van een (1) zakenpolis, (2) bepaalde pensioenverzekering of (3) onbepaalde pensioenverzekering.

Vraag buitenlandse btw 2016 terug vóór 1 oktober 2017

TaxLive - 18 aug 2017 - 11:26
De Belastingdienst roept adviseurs op om voor hun klanten tijdig de buitenlandse btw terug te vragen.

RB: Voorkom een lappendeken van regels rond renteaftrekbeperkingen

TaxLive - 17 aug 2017 - 16:34
"Bij de invoering van ATAD1 is het beter als Nederland meteen kijkt naar het hele systeem van de renteaftrekbeperkingen. We moeten namelijk voorkomen dat een onsamenhangende lappendeken van fiscale regels ontstaat door steeds een paar nieuwe regels in te voeren. Zo bezien kunnen verschillende van de huidige regels worden afgeschaft."

Geen aftrek zorgkosten zonder onderbouwing of bewijsstukken

TaxLive - 17 aug 2017 - 07:52
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X gemotiveerd, dus voldoende onderbouwd, moet stellen en bij betwisting moet bewijzen dat hij de voor aftrek in aanmerking komende kosten heeft gemaakt en dat deze kosten op hem drukken.

Nieuws over btw-tarieven

TaxLive - 16 aug 2017 - 11:25
De Belastingdienst heeft enkele medelingen gepubliceerd over de btw-tarieven van puzzeltochten buiten een attractiepark, de levering van zelf vervaardigde houten beelden door een 'woodcarver' en begrazing van (natuur)gebieden door schapen in opdracht van landbouwers.

Uitdeling bij overdracht woning aan dga voor nihil

TaxLive - 16 aug 2017 - 07:52
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv een uitdeling heeft verstrekt aan haar dga C. Uit een analyse van de gang van zaken met betrekking tot de onroerende zaken blijkt namelijk dat C de woning voor nihil heeft verworven.

Terechte navordering in box 1, 2 en 3 bij inkeerder

AccountantWeek - 15 aug 2017 - 13:38
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de Inspecteur van de Belastingdienst bij een inkerende autohandelaar met zwarte omzet, naast de box 3-c

'Schaf belastingregels fiets van de zaak af'

AccountantWeek - 14 aug 2017 - 09:21
Het volgende kabinet moet de belasting op een fiets van de zaak afschaffen. Brancheorganisatie BOVAG wil af van de bijtellingsregels voor een leasefiets, d

Ter beschikking stellen van medisch personeel is geen medische dienstverlening

TaxLive - 11 aug 2017 - 10:27
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat het ter beschikking stellen van artsen/werknemers niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging valt. Het feit dat artsen ter beschikking worden gesteld, maakt niet dat de diensten van X bv als gezondheidskundige verzorging door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep kwalificeren.

ANPR-gegevens zijn persoonsgegevens die door Belastingdienst zonder wettelijke grondslag worden verwerkt

TaxLive - 11 aug 2017 - 08:02
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat zogeheten ANPR-gegevens aangemerkt moeten worden als persoonsgegevens die zonder wettelijke grondslag worden verwerkt en die om die reden moeten worden vernietigd.

Speciale commissie bekijkt derivatenklachten

AccountantWeek - 10 aug 2017 - 11:48
Mkb'ers met klachten over de compensatieregeling voor hun rentederivaten kunnen voortaan terecht bij een speciaal daarvoor ingestelde onafhankelijke geschi

Inspecteur moet in beroepsprocedure stukken die onder geheimhoudingsplicht vallen toch openbaar maken

TaxLive - 10 aug 2017 - 10:01
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De geheimhoudingskamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant wijst het verzoek van de inspecteur tot beperkte kennisneming van de stukken door X af. Het zijn op de zaak betrekking hebbende stukken. Dat de stukken gegevens van derden bevatten doet aan het voorgaande niet af.

'Vermogende particulieren drukken belastingen via gezamenlijk fonds'

Nu - geld - 10 aug 2017 - 08:49
Vermogende particulieren zouden steeds vaker belastingen op vermogen drukken via een zogenoemd fonds voor gemene rekening, een constructie die is vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3.

Rechtbank honoreert beroep op verdedigingsbeginsel: btw-naheffingsaanslag van € 33,7 mln vernietigd

TaxLive - 10 aug 2017 - 07:12
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Holland vernietigt de btw-naheffingsaanslag. X bv beschikte namelijk niet over alle stukken die ten grondslag lagen aan het voornemen van de inspecteur om de naheffingsaanslag op te leggen. Verder is voldaan aan het ‘andere-afloop-criterium’.

Inspecteur maakt forse correcties voor Vietnamees specialiteitenrestaurant niet aannemelijk

TaxLive - 09 aug 2017 - 07:26
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur slechts aantoont dat de omzet op 12 dagen is afgeroomd. Omdat de inspecteur de door hem voorgestane correcties niet aannemelijk heeft kunnen maken, vermindert het hof de navorderingsaanslag.

De psychologie van ons spaargedrag

Nibud - 08 aug 2017 - 17:00
Wat me als onderzoeker opviel over de psychologie van ons spaargedrag.

Termijnoverschrijding van vijf jaren verschoonbaar ondanks niet doorgeven verhuizing

TaxLive - 08 aug 2017 - 09:07
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Het hoort niet voor rekening van X te komen dat hij, door abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet door te geven, de aanslagen vijf jaren na zijn verhuizing niet heeft ontvangen.

Vermogensrendementsheffing in 2013 niet in strijd met art. 1 EP

TaxLive - 08 aug 2017 - 08:57
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met art. 1 EP. De wetgever is niet getreden buiten de hem toekomende ruime beoordelingsmarge, en een belastingdruk van 46,25% is niet buitensporig.

Gevolgen softwarefout komen voor rekening van belastingplichtige

TaxLive - 08 aug 2017 - 07:33
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur belastingrente mag berekenen die het gevolg is van een fout in de aangiftesoftware van belanghebbendes gemachtigde.

Strikte uitleg van bijtellingsregeling doet eigenaar van elektrische auto de das om

TaxLive - 07 aug 2017 - 12:01
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Amsterdam oordeelt dat de privé gereden km's van de elektrische '0%-auto' meetellen voor de vraag of de 500 km grens in dat jaar is overschreden. Bij volgtijdelijk gebruik van meerdere auto’s moet namelijk worden uitgegaan van het totale privégebruik. De bijtelling voor de 25%-auto is daarom terecht.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)