Afschaffing pensioen in eigen beheer per 1 april 2017

12.08.16

Update 7 maart 2017

Nadat op 1 juli 2016 het hoge woord 'afschaffing' eruit was gekomen bij staatssecretaris Wiebes is op Prinsjesdag 2016 het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer verschenen. Zoals de naam al doet vermoeden wordt daarmee de mogelijkheid om als directeur-grootaandeelhouder (DGA) het pensioen binnen de eigen B.V.  op te bouwen afgeschaft. Voor reeds opgebouwde pensioenrechten geldt dat ze binnen de B.V. mogen blijven staan 'oude stijl', voor 2020 kunnen worden omgezet in een 'oudedagsverplichting' bij de eigen B.V. of tegen de fiscale waarde kunnen worden afgekocht met een aflopende korting in de jaren 2017 (korting 34,5%), 2018 (korting 25%), 2019 (korting 19,5%). Voor DGA's met pensioen in eigen beheer moet worden beoordeeld welke van de keuzemogelijkheden het gunstigste is, moet - afhankelijk van de keuze - vastlegging plaatsvinden en kan worden nagedacht over nut en noodzaak van verdere opbouw voor een financieel verzorgde oudedag. Voor pensioenregelingen in eigen beheer waarin nog opbouw plaatsvindt is dringend actie nodig!

 

Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer - en de bijbehorende Novelle - is op 7 maart 2017 aangenomen in de Eerste Kamer. De wet is van kracht met ingang van 1 april 2017.

 

Voor meer informatie, zie hier