algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Rosier Bijl van Kan zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals opgesteld door onze beroepsorganisatie "Register Belastingadviseurs" (RB). De huidige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht op 21 februari 2011 onder nummer 51/2011 en zijn van toepassing op de dienstverlening van ons kantoor met ingang van 1 januari 2012.

U kunt onze algemene voorwaarden hier raadplegen. Op verzoek zenden wij u onze algemene voorwaarden op papier toe.