Bent u uw B.V.('s) zat?

Terugkeer uit B.V. - opheffen B.V.

 

Is de rechtsvorm 'B.V.' nog steeds de beste keuze?

Tijden veranderen, evenals belastingstelsels, tarieven en natuurlijk uw onderneming en uw persoonlijke omstandigheden.........!

 

Zo kan het gebeuren dat u jaren geleden op advies van uw accountant of belastingadviseur in het strakke, belastingvriendelijke en aansprakelijkheidsbeperkende jasje van de besloten vennootschap bent gehesen of heeft gekozen voor een mooie holdingstructuur. Destijds een prima advies en passend bij de toenmalige omstandigheden. Een aantal jaren, wets- en tariefswijzigingen verder kan het moment aanbreken dat u twijfelt aan het nut en de noodzaak van de B.V. Zeker gezien de extra kosten.

 

Opnieuw afwegen eenmanszaak (/vof/maatschap) - B.V.

Wat te doen? Eigenlijk vraagt dit dezelfde afweging als destijds bij het maken van de keuze om al dan niet te kiezen voor de rechtsvorm B.V. U beoordeelt of er fiscale voordelen aan de B.V. verbonden zijn (een rekensommetje, zoals opgenomen op de pagina 'Eenmanszaak of B.V.'). Voorts maakt u een inventarisaties van de bedrijfsrisico's en de mogelijkheden om deze af te dekken, zodat uw privé-vermogen buiten schot kan blijven. Daarbij neemt u tevens de extra formaliteiten - en de kosten daarvan - van de B.V. in aanmerking (aangifte vennootschapsbelasting, deponering van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel, salarisadministratie voor u als 'DGA'). Een voorbeeld (ontleend aan de eerdergenoemde pagina Eenmanszaak of B.V.): bij een ondernemingswinst van € 75.000 is de rechtsvorm eenmanszaak zo'n € 6.000 voordeliger, uiteraard afhankelijk van uw omstandigheden. Bij een lagere winst wordt het voordeel van de eenmanszaak zelfs nog groter.

 

Mocht deze afweging uitwijzen dat de B.V. inderdaad niet meer de juiste rechtsvorm is, dan doemt de vervolgvraag op: wat nu? B.V., weg ermee?

 

Terugkeer uit de B.V.

Er zijn diverse mogelijkheden om de onderneming - zonder belasting te hoeven betalen in verband met deze 'terugkeer' uit de B.V. - weer als eenmanszaak (of vof/maatschap) te gaan drijven. Een eenvoudige methode is het overdragen van de bedrijfsactiva aan u en daaropvolgend de ontbinding (opheffing) van de B.V. Deze route volstaat bijvoorbeeld wanneer u uw B.V.-onderneming in uw eentje drijft en er geen sprake is van goodwill, verrekenbare verliezen en pensioen-/lijfrentevoorziening. Indien de situatie wat minder eenvoudig is - bijvoorbeeld als u pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd - kan worden gekozen om de B.V. naast de eenmanszaak te laten voortbestaan. In andere gevallen, bijvoorbeeld als de B.V. verrekenbare verliezen heeft, loont het om te kiezen voor de fiscale faciliteit van de 'geruisloze' terugkeer. Voor elke situatie is een passende oplossing te bedenken!

 

Opheffen pensioen-B.V. - stamrecht-B.V. - lijfrente-B.V.

Als u een pensioen-B.V., lijfrente-B.V. of stamrecht-B.V. hebt, kan dezelfde vraag zich voordoen: kan ik er vanaf...!? Zo kan het zijn dat u achteraf toch wat te makkelijk heeft gekozen voor een stamrecht-B.V. om uw ontslaguitkering in onder te brengen. Belangrijk is wel dat er eerst een oplossing wordt bedacht voor de in de B.V. ondergebrachte aanspraken op pensioen-, lijfrente- of stamrechtuitkeringen. U kunt daar in veel gevallen niet zonder fiscale kleerscheuren afstand van doen. Daarbij speelt een rol of er nog bezittingen zijn in de B.V. of dat de B.V. feitelijk 'blut' is. Hoewel er aan pensioen e.d. veel beperkingen kleven leert de ervaring dat het in bepaalde situaties goed mogelijk is om zo'n B.V. op te heffen en het voor u weer wat overzichtelijker te maken!

 

Heroverweging rechtsvorm B.V. mogelijk

Kortom, u zit niet voorgoed vast aan uw B.V.('s), maar kunt de rechtsvorm van uw onderneming heroverwegen met mogelijk een belastingbesparing van duizenden euro's tot gevolg! Mocht u daarbij hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het maken van berekeningen of begeleiding van de 'terugkeer', dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor (015-2136746) en vragen naar Jon Hulst of Erik van Kan.