DGA-pensioen: Wiebes houdt het spannend ... Wel een tipje van de sluier!

01.05.15

DGA-pensioen: Onzekerheid duurt voort

 

Het DGA-pensioen 'in eigen beheer' is in heroverweging. De aanzet daartoe is gegeven door staatssecretaris Weekers op 6 december 2013 (na eerste aankondiging reeds in december 2012...!). Sindsdien verkeren de adviespraktijk en vele DGA's in onzekerheid. Veel DGA's hebben daarom de pensioenopbouw stilgelegd per 1 januari 2014. Ondanks toezegging door de inmiddels nieuwe staatssecretaris Wiebes is in 2014 geen duidelijkheid gebracht; we moesten het doen met wederom een notitie (juni 2014), waarin vooral veel herhaling van zetten. In december 2014 beloofde Wiebes plechtig om voor het mei-reces 2015, dat op 1 mei begon, met een Kamerbrief over de toekomst van het DGA-pensioen te komen en concreet te worden (wetsvoorstel) over welke vorm van pensioenopbouw zijn voorkeur heeft. Doel was om de nieuwe wetgeving te laten ingaan op 1 januari 2016.

 

Dus zaten we de dagen voor 1 mei in spanning te wachten ........... Niets ......!

 

Inmiddels heeft onze beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) contact gehad met het ministerie van Financiën over de maatregelen op het gebied van DGA-pensioen in eigen beheer. Daarbij is gemeld dat Wiebes alsnog op korte termijn (binnen 2 weken) een brief aan de Tweede Kamer zal sturen over dit onderwerp. Ook inhoudelijk was er nieuws. In de nog te verschijnen Kamerbrief zal de staatssecretaris twee opties formuleren voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer. De eerste optie betreft de DGA-FOR, oftewel de oudedagsreserve - die we voor ondernemers kennen - in een DGA-jasje ("oudedagsbestemmingsreserve"). De andere optie is DGA-pensioen op basis van een beschikbarepremieregeling, althans een variant daarvan. Er wordt dus naar alle waarschijnlijkheid nog altijd geen keuze gemaakt. De beoogde datum van inwerkingtreding - 1 januari 2016 - komt echter steeds dichterbij.

 

Gezien de belofte van Wiebes en bovenstaande contouren is de verwachting dat er op korte termijn duidelijkheid ontstaat. Onze voorkeur gaat - al vanaf het begin - uit naar de beschikbarepremieregeling. Dat is 'echt' pensioen, waarbij maatwerk mogelijk is voor de DGA. Bovendien zou dat systeem goede mogelijkheden kunnen bieden voor een praktische overgangsregeling voor reeds opgebouwd pensioen/pensioenkapitaal (inbreng tegen fiscale waarde...).

 

Update 22 mei 2015: nog altijd geen nieuws uit Den Haag over de toekomst van het DGA-pensioen. Niet alleen formele toezeggingen, maar ook de informele toezegging wordt niet gehaald / nagekomen in dit dossier. Mijn nieuwsgierigheid bereikt inmiddels ongekende hoogten!

 

Update 1 juli 2015: de aangekondigde Kamerbrief van Wiebes is op 1 juli 2015 verschenen. Hoewel de definitieve oplossing hieruit nog niet blijkt, tekent deze zich nu wel af: oudedagssparen. Voor meer informatie, zie hier.

 

We blijven in spanning wachten en houden u op de hoogte!

Ook interessant voor u? Zin en onzin van DGA-pensioen in eigen beheer